[Sự Kiện] Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III

Nội dung hoạt động:

 • Giang hồ tranh giành quyết liệt bí kíp võ học Cửu Âm Chân Kinh. Vô số cao thủ, bang phái bị cuốn vào vòng tranh đoạt, gây ra rất nhiều tổn thất. Chính vì vậy, Thiên Hạ Ngũ Tuyệt đã quyết định niêm phong nó trong một Thạch Động có Thập Bát Đồng Nhân trấn giữ ngày đêm.
 • Mới đó mà mấy mươi năm trôi qua, thế lực phe Tà Đạo ngày càng tác oai tác quái trong khi phe Chính Đạo ngày càng suy yếu. Phe Tà Đạo đã dùng sức mạnh tà đạo để vượt qua 18 ải để giành lấy Cửu Âm Chân Kinh.

 • Giang hồ lại một phen dậy sóng, chính tà tương tranh.

 • Đứng trước cảnh đại loạn, Ngũ Tuyệt quyết định tụ họp trên đỉnh Hoa Sơn, để tuyển chọn đệ tử nhằm truyền thụ tinh hoa võ học.

Thời gian diễn ra:

 • Diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ khi khai mở máy chủ (tính từ máy chủ 215 trở đi). Dựa vào bảng xếp hạng lúc 6 giờ ngày tiếp theo, sẽ lựa chọn 10 vị cao thủ để trao thưởng trong 4 hạng mục sau đây:
  • Lực chiến
  • Đẳng cấp
  • Thành Tựu
  • Cảnh giới

Thập Đại Kình Lực

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

Hạng Phần Thưởng
1 1 Thần Khuyển
(Đã Kích Hoạt)
888 Tàng Kinh Quyển
2 1 Hổ Dực 688 Tàng Kinh Quyển
3 1 Thần Khuyển 488 Tàng Kinh Quyển
4 1 Thần Khuyển 388 Tàng Kinh Quyển
5 1 Thần Khuyển 388 Tàng Kinh Quyển
6 6 Thông Vàng Trang Bị 388 Tàng Kinh Quyển
7 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Tàng Kinh Quyển
8 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Tàng Kinh Quyển
9 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Tàng Kinh Quyển
10 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Tàng Kinh Quyển

Ngoài ra, 10 vị cao thủ này sẽ được Đông Tà Hoàng Dược Sư chọn làm đệ tử chân truyền với quà nhập môn là “888 Bia Ám Khí”

Thập Đại Cao Thủ

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng từ Tây Cuồng Dương Quá.

Hạng Phần Thưởng
1 1 Long Lân (Thần) 888 Vé Thái Hư Cổ
2 1 Kỳ Lân (Thần) 688 Vé Thái Hư Cổ
3 8 Ngọc Tỉ Thuần 488 Vé Thái Hư Cổ
4 8 Ngọc Tỉ Thuần 388 Vé Thái Hư Cổ
5 8 Ngọc Tỉ Thuần 388 Vé Thái Hư Cổ
6 6 Thông Vàng Trang Bị 388 Vé Thái Hư Cổ
7 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Vé Thái Hư Cổ
8 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Vé Thái Hư Cổ
9 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Vé Thái Hư Cổ
10 6 Thông Vàng Trang Bị 288 Vé Thái Hư Cổ

Ngoài ra, 10 vị cao thủ này sẽ được Tây Cuồng Dương Quá chọn làm đệ tử chân truyền với quà nhập môn là “888 Tư Chất Đơn”

Thập Đại Thần Thông

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

Hạng Phần Thưởng
1 2 Vạn Năng Cường Hóa Phù 888 Dịch Cân Đơn
2 1 Vạn Năng Cường Hóa Phù 688 Dịch Cân Đơn
3 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 488 Dịch Cân Đơn
4 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 388 Dịch Cân Đơn
5 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 388 Dịch Cân Đơn
6 1 Xá Lợi 7 (kỹ năng ngẫu nhiên) 388 Dịch Cân Đơn
7 1 Xá Lợi 7 (kỹ năng ngẫu nhiên) 288 Dịch Cân Đơn
8 1 Xá Lợi 7 (kỹ năng ngẫu nhiên) 288 Dịch Cân Đơn
9 1 Xá Lợi 7 (kỹ năng ngẫu nhiên) 288 Dịch Cân Đơn
10 1 Xá Lợi 7 (kỹ năng ngẫu nhiên) 288 Dịch Cân Đơn

Ngoài ra, 10 vị cao thủ này sẽ được Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư chọn làm đệ tử chân truyền với quà nhập môn là “888 Tụ Linh Châu”

Thập Đại Lăng Tuyệt

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

Hạng Phần Thưởng
1 2 Vạn Năng Cường Hóa Phù 888 Luyện Cốt Đơn
2 1 Vạn Năng Cường Hóa Phù 688 Luyện Cốt Đơn
3 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 488 Luyện Cốt Đơn
4 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 388 Luyện Cốt Đơn
5 1 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 388 Luyện Cốt Đơn
6 1 Đá Tạo Huy Chương Cấp 7 388 Luyện Cốt Đơn
7 1 Đá Tạo Huy Chương Cấp 7 288 Luyện Cốt Đơn
8 1 Đá Tạo Huy Chương Cấp 7 288 Luyện Cốt Đơn
9 1 Đá Tạo Huy Chương Cấp 7 288 Luyện Cốt Đơn
10 1 Đá Tạo Huy Chương Cấp 7 288 Luyện Cốt Đơn

Ngoài ra, 10 vị cao thủ này sẽ được chọn Bắc Hiệp Quách Tĩnh làm đệ tử chân truyền với quà nhập môn là “888 Đá Dưỡng Thiên”

Lưu ý

 • Hoạt động này diễn ra trong vòng 10 ngày (kể từ khi khai mở máy chủ) và chỉ áp dụng cho máy chủ thứ 215 trở đi.
  Ví dụ: máy chủ mở ngày 10/05/2013 thì sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng hệ thống lúc 06h00 ngày 20/05/2013 để trao thưởng
 • Mỗi nhân vật có thể tham gia ở nhiều hạng mục để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến từ 5 – 7 ngày (được tính từ lúc lấy dữ liệu từ bảng xếp hạng).
Top