Tái hiện tuyệt học thượng thừa trong tiểu thuyết Kim Dung

Một loạt những tuyệt học trong tiểu thuyết Kim Dung sẽ được tái hiện trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Đông Tà Hoàng Dược Sư với Đàn Chỉ Thần Thông vang danh khắp chốn. Đoàn Dự với tuyệt kỹ "chạy trốn" Lăng Ba Vi Bộ đỉnh đỉnh đại danh. Cùng với bộ võ công thượng thừa của Minh giáo: Càn Khôn Đại Na Di. Tất cả, sẽ được tái hiện ngay trong Võ Lâm Chi Mộng!

Rất đơn giản để có được các tuyệt kỹ võ công này. Chỉ cần luyện được thành tựu đan điền.

Là một trong những huyệt đạo quan trọng trong việc luyện khí công của Đạo giáo, khi hệ thống đan điền được kích hoạt, nhân sĩ sẽ có thêm nhiều chiêu thức võ công mới. Hệ thống đan điền sẽ khai mở cùng sự kiện nhiệt náo tuần này. Hãy chờ đợi những bất ngờ đến từ Bổn Minh chủ.

Top