Tạm hoãn bảo trì tất cả các cụm máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ dự kiến sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy trong thời gian từ 0h đến 0h30 ngày 12/03/2012.

Tuy nhiên, do sự cố ngoài ý muốn nên việc bảo trì sẽ được tạm hoãn. Thời gian bảo trì để hoàn thiện các máy chủ sẽ được Bổn Minh chủ thông báo sau.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top