Thay đổi hiển thị vật phẩm

Q

uý nhân sĩ Chinh Đồ thân mến,

Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bảo Võ Lâm Chi Lộ đã khai mở từ sau bảo trì ngày 05/11/2011. Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng kể từ đợt Closed Beta đến nay.

Trong quá trình hoàn thiện các hoạt động, chúng tôi đã thay đổi hiển thị vật phẩm Gói quà võ lâm trong khuôn khổ hoạt động Võ Lâm Mật Đồ. Cụ thể như sau:

Gói quà võ lâm
Hiển thị cũ Hiển thị mới Công dụng
Như cũ

Chân thành cáo lỗi Quý nhân sĩ về bất tiện này,

Nay kính báo,

Top