Thay đổi thời gian reset điểm chúc phúc và điểm may mắn

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để tạo điều kiện cho Quý nhân sĩ thuận lợi hơn trong quá trình rèn luyện võ công, dương danh thiên hạ, Ban Điều Hành đã có sự thay đổi về hệ thống Điểm may mắn trong Ám Khí và Điểm chúc phúc ở Thú Cưỡi, cụ thể như sau:

Điểm chúc phúc của hệ thống Ám khí và điểm may mắn của hệ thống Thú cưỡi sẽ reset sau 24h tính từ thời gian nâng cấp cuối cùng.

Thay đổi mới của điểm may mắn từ ngày 11/11/2011

Nay kính báo

Top