Thay đổi thời gian tổ chức tiệc cưới

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau bảo trì ngày 27/07/2012, Bổn Minh Chủ đã có sự thay đổi cho thời gian tổ chức tiệc cưới trong Tính năng Phu Thê. Nội dung cập nhật cụ thể như sau:

Thới gian tổ chức tiệc cưới sẽ được cử hành vào 20h00 - 21h00: Tất cả các ngày trong tuần

Với sự thay đổi này, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top