Thiên Định Hồn Phách

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Thiên Định Hồn Phách với các nội dung chính như sau:

Thiên Định Hồn Phách

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 15/08/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top