[Thông báo] Bảo trì cập nhật V278 - Cách Biệt Trùng Phùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản V278 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 00:30 đến 06:30 ngày 10/02/2017.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Cách Biệt Trùng Phùng

Diễn ra từ ngày 10/02/2017 đến ngày 16/02/2017.

- Phiên Bản A: Từ 10/02/2017 đến 13/02/2017

- Phiên Bản B: Từ 14/02/2017 đến 16/02/2017

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Cách Biệt Trùng Phùng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top