[Thông báo] Bảo trì cập nhật V294 - Mừng Tết Đoan Dương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản V294 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 00:05 đến 06:00 ngày 02/06/2017.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Mừng Tết Đoan Dương

Diễn ra từ ngày 02/06/2017 đến ngày 08/06/2017.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Mừng Tết Đoan Dương để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top