[Thông báo] Bảo trì cập nhật V308 - Di Sư Kiện Tướng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 00:00 đến 08:00 ngày 08/09/2017.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Di Sư Kiện Tướng

Diễn ra từ ngày 08/09/2017 đến ngày 14/09/2017.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top