[Thông báo] Bảo trì cập nhật V317 - Thanh Danh Thước Khởi

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 23:50 ngày 09/11/2017 đến 08:00 ngày 10/11/2017.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Thanh Danh Thước Khởi

Diễn ra từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top