[Thông báo] Bảo Trì Tổng Đài 16/09/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Bảo Trì Tổng Đài Hỗ Trợ Hotline: 1900 561 558 của sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng với các nội dung chính như sau:

Bảo Trì Hotline: 1900 561 558

Tiến trình bảo trì nâng cấp hệ thống sẽ được diễn ra vào lúc 15:00 ngày 16/09/2017 đến 07:00 ngày 17/09/2017.

Trong thời gian bảo trì tổng đài khách hàng vẫn có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn

Chúc Quý Nhân sĩ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top