[Thông báo] Bảo Trì Tổng Đài Hỗ Trợ Hotline: 1900 561 558

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Bảo Trì Tổng Đài Hỗ Trợ Hotline: 1900 561 558 của sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng với các nội dung chính như sau:

Bảo Trì Hotline: 1900 561 558

Tiến trình bảo trì sẽ được diễn ra vào lúc 15:00 ngày 23/12/2016 đến 07:00 ngày 24/12/2016.

Trong thời gian bảo trì tổng đài khách hàng vẫn có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn

Chúc Quý Nhân sĩ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top