[Thông báo] Bắt Đầu Tiến Hành Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Điểm Tiềm Năng Bất Thường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành sẽ tiến hành xử lý các tài khoản tăng điểm tiềm năng bất thường trong phiên bản V300 - Phi Long Xuất Thế với nội dung chính như sau:

Bắt Đầu Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Điểm Tiềm Năng Bất Thường

    • Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 19/07/2017 đã xảy ra trường hợp tăng lực chiến và tiềm năng một cách bất thường đã ảnh hưởng đến việc đua TOP ở các server mới cũng như những nhân sĩ gắn bó với Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian dài đã qua.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến các nhân sĩ đã gắn bó với Võ Lâm Chi Mộng hai nội dung như sau:

1: Chúng tôi sẽ xem xét lại các trường hợp trao thưởng đua TOP Lực Chiến 30 ngày từ Máy Chủ 798 trở về sau. Nếu phát hiện có hành vi sử dụng phần mềm thứ 3 để gian lận lực chiến chúng tôi sẽ thu hồi phần thưởng và trao cho người chơi có điểm lực chiến cao nhất Máy Chủ không có gian lận lực chiến.

2: Thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi điểm tiềm năng những người chơi đã gian lận từ ngày 15/07 đến ngày 19/07. Thời gian tiến hành thu hồi sẽ được chúng tôi thông báo trong tin thông báo kế tiếp.

3: Đối với các nhân vật tăng điểm tiềm năng bất thường: Ngoài việc thu hồi toàn bộ số điểm tiềm năng đã tăng bất thường ra thì sẽ tiếp tục bị trừ 20% tổng điểm tiềm năng của nhân vật đó.

Mong rằng với việc xử lý này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top