[Thông báo] Cập Nhật Gói Quà Sơ Khỏi

Quý Nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc cập nhật phần thưởng của Gói Quà Sơ Khỏi vào ngày 05/09/2016 với nội dung chính như sau :

Gói Quà Sơ Khởi

   • Phần thưởng đã được cập nhật vào lúc 16:30 ngày 05/09/2016:

Hiện tại phần thưởng của Gói Quà Sơ Khỏi đã được cập nhật lại với các phần thưởng như sau :
   • Thẻ Chân Nguyên*10(khóa)
   • Kinh Nghiệm Đơn Siêu*88(khóa)
   • Võ Lâm Linh Đơn*88(khóa)
   • Bùa Cường Hóa*88(khóa)
   • Giáng Long Tinh*10(khóa)
   • Vũ Long Tinh *10(khóa)
   • Sơ Khởi Lệnh*1(khóa)
   • Gói Quà Vàng Khóa*100(khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top