[Thông Báo] Đã Xử Lý Xong Lỗi Cường Hóa Vật Phẩm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, lỗi cường hóa vật phẩm đã được xử lý xong. Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể tiến hành trải nghiệm lại tính năng cường hóa.

Lỗi Cường Hóa Đã Xử Lý Xong

Kính thưa Quý Nhân sĩ,

Đến 14:00 ngày 04/05/2018 Lỗi Cường Hóa Vật Phẩm ngoài ý muốn. đã được xử lý xong.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo,

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể tiếp tục trải nghiệm tính năng Cường Hóa.

Mọi hỗ trợ thêm về vấn đề này vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại Hotro.talktv.vn

Ban Điều Hành kính báo,

Top