[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 451 – Thần Võ 451 – Thần Võ
459 – Long Võ
467 – Tài Võ
475 – Sơn Võ
2 483 – Bá Võ 483 – Bá Võ
491 – Lễ Võ
499 – Kích Võ
507 – Độc Võ
3 515 – Dương Võ 515 – Dương Võ
523 – Thương Võ
531 – Dân Võ
535 – Ngọ Võ
4 539 – Tuất Võ 539 – Tuất Võ
543 – Tam Võ
547 – Thất Võ
551 – Lam Võ
5 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
559 – Mộc Võ
563 – Tịnh Võ
567 – Hữu Võ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13h30' đến 23h59' ngày 05/01/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top