[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 06/05

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 483 – Bá Võ 483 – Bá Võ
515 – Dương Võ
2 535 – Ngọ Võ 535 – Ngọ Võ
547 – Thất Võ
3 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
575 – Huynh Võ
4 601 – Võ Lâm 601 – Võ Lâm
621 – Thất Lâm
5 646 – Bạch Lâm 646 – Bạch Lâm
677 – Mỹ Lâm
6 682 – Tiên Lâm 682 – Tiên Lâm
690 – Siêu Lâm
694 – Vi Lâm
698 – Lang Lâm
7 702 – Công Lâm 702 – Công Lâm
706 – Kỳ Lâm
710 – Trung Lâm
714 – Nhân Lâm
8 718  – Tín Lâm 718  – Tín Lâm
722 – Long Lâm
726 – Đỗ Lâm
730 – Khai Lâm
9 735 – Ngư Lâm 735 – Ngư Lâm
739 – Hiệp Lâm
743 – Quách Lâm
747 – Thông Lâm
10 751 – Hồng Kê 751 – Hồng Kê
752 – Bạch Kê
11 754 – Hỏa Kê 754 – Hỏa Kê
756 – Thiên Kê
12 758 – Kim Kê 758 – Kim Kê
759 – Tiếu Kê
760 – Vấn Kê
761 – Hữu Kê
13 764 – Ý Kê 764 – Ý Kê
765 – Tương Kê
766 – Phùng Kê
767 – Vĩnh Kê

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 09:00 đến 23:59 ngày 06/05/2017

  • Trước khi gộp sever 06 giờ, đề nghị Quý Nhân sĩ nên chụp lại các vật phẩm mà mình đang có
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top