[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 12/07

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 249 – Triệu Hổ 249 – Triệu Hổ
261 – Tứ Hổ
2  273 – Băng Hổ 273 – Băng Hổ
282 – Bình Hổ
3 333 – Bính Mã 333 – Bính Mã
349 – Hàn Mã
4 365 – Dũng Mã 365 – Dũng Mã
397 – Bách Mã
5 601 – Võ Lâm 601 – Võ Lâm
605 – Hoa Lâm
6 621 – Thất Lâm 621 – Thất Lâm
622 – Bát Lâm
626 – Chi Lâm
7 630 – Soái Lâm 630 – Soái Lâm
634 – Nhật Lâm
638 – Mộc Lâm
642 – Hải Lâm
8 662 – Xuân Lâm 662 – Xuân Lâm
663 – Điệp Lâm
664 – Hạ Lâm
665 – Thu Lâm
9 666 – Đông Lâm 666 – Đông Lâm
667 – Kiếm Lâm
668 – Bích Lâm
669 – Thiếu Lâm

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13h00' đến 23h59' ngày 12/07/2016

  • Trước khi gộp sever 06 giờ, đề nghị Quý Nhân sĩ nên chụp lại các vật phẩm mà mình đang có
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top