[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 17/07

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 451 – Thần Võ 451 – Thần Võ
483 – Bá Võ
2 751 – Hồng Kê 751 – Hồng Kê
754 – Hỏa Kê
758 – Kim Kê
3 762 – Duyên Kê 762 – Duyên Kê
769 – Chí Kê
773 – Anh Kê
780 – Học Kê
4 790 – Vũ Kê 790 – Vũ Kê
791 – Chiến Kê
792 – Hổ Kê
793 – Xuất Kê
5 794 – Thế Kê 794 – Thế Kê
795 – Quang Kê
796 – Minh Kê
797 – Đỉnh Kê

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13:00 đến 23:59 ngày 17/07/2017

  • Trước khi gộp sever 06 giờ, đề nghị Quý Nhân sĩ nên chụp lại các vật phẩm mà mình đang có
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top