[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 20/06

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 44 – Du Long 44 – Du Long
50 – Huyền Long
2 144 – Hỏa Điêu 144 – Hỏa Điêu
153 – Thanh Điêu
3 333 – Bình Mã 333 – Bình Mã
365 – Dũng Mã
4 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
575 – Huynh Võ
5 601 – Võ Lâm 601 – Võ Lâm
621 – Thất Lâm
6 702 – Công Lâm 702 – Công Lâm
718 – Tín Lâm
7 784 – Hồ Kê 784 – Hồ Kê
785 – Chu Kê
8 786 – Tước Kê 786 – Tước Kê
787 – Thanh Kê
788 – Long Kê
789 – Huyền Kê

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13:00 đến 23:59 ngày 20/06/2017

  • Trước khi gộp sever 06 giờ, đề nghị Quý Nhân sĩ nên chụp lại các vật phẩm mà mình đang có
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top