[Thông báo] Danh sách khách hàng nhận áo Võ Lâm Chi Mộng

Q
uý Nhân Sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo danh sách quý Nhân Sĩ đã trúng giải thưởng áo Võ Lâm Chi Mộng của Chương trình "Lộc Đầy Nhà".

Quý Nhân Sĩ nào trúng giải mà vẫn chưa nhận được áo (hay không có tên trong danh sách trúng thưởng trên) vui lòng gửi thông tin qua địa chỉ mail sau: hanntn@vng.com.vn

 • Thông tin đăng ký:
  • Tên Khách Hàng
  • Kích cỡ áo
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Tên tài khoản
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
Nay kính báo,
Top