[Thông báo]Điều chỉnh một số hoạt động V248

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Bổn Trang xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc điều chỉnh một số hoạt động tại V248 với nội dung chính như sau:

Hoạt động Tuần Lễ Đại Lộc

  • - Tại phiên bản V248, Ban Điều Hành đã có thông tin mở hoạt động Tuần Lễ Tài Lộc. Nhưng do một số lý do khách quan nên sẽ tạm đóng tại phiên bản V248 để có thể hoàn thiện hơn.

  • Hoạt động Tuần Lễ Tài Lộc sẽ được mở lại sau khi việc kiểm tra hoàn tất.

SHOP Tiền Trang

- Thay đổi giá bán của Nỏ Liên Châu:

Giá bán: 100.000 Vàng hoặc Vé Vàng

Nay Kính báo,

Top