[Thông báo] Điều chỉnh tin phiên bản V238

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến tất cả quý Nhân Sĩ về sự điều chỉnh nho nhỏ trong phiên bản V238 kỳ này.

Tab Đặc Biệt Trong Cửa Hàng Tiền Trang - Chi Mộng

 • Đây là tab sẽ được Ban Điều Hành bán giảm giá đặc biệt 1 số vật phẩm tùy theo từng sự kiện có trong phiên bản đó. Và sẽ được cập nhật liên tục trong từng phiên bản kế tiếp.
 • Vì vậy, sẽ có những trường hợp vật phẩm sẽ có 2 giá bán: 1 cái là giá bình thường và 1 cái là giá ưu đãi trong tab Đặc Biệt này.

Cửa Hàng Tiền Trang - Chi Mộng

 • Những vật phẩm dưới đây được bán trong tab Ưu Đãi Đặc Biệt
Phiên Bản V238
Thông Tin (Dự Kiến)Thông Tin (Điều Chỉnh)
 • Mảnh Đỉnh Phong : 150.000 vàng
 • Đá Truyền Thuyết Thần Binh: 10.000 vàng
 • Thập Tam Hồn Kiếm: 10.000 vàng
 • Bách Thú Ấn: 10.000 vàng
 • Lục Long Ấn: 10.000 vàng
 • Mảnh Đỉnh Phong (tạm đóng)
 • Đá Truyền Thuyết Thần Binh (tạm đóng)
 • Thập Tam Hồn Kiếm (đã bán)
 • Bách Thú Ấn (đã bán)
 • Lục Long Ấn (tạm đóng)

Hoạt Động Ưu Đãi Mỗi Ngày

Thông Tin (Dự Kiến)Thông Tin (Điều Chỉnh)
 • Trong ngày 06/05/2016, ở mức nạp 10.000 vàng, người chơi sẽ nhận được 100 Vé Vàng * 75(khóa)
 • Trong ngày 06/05/2016, ở mức nạp 10.000 vàng, người chơi sẽ nhận được 100 Vé Vàng * 100(khóa)

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top