[Thông báo] Dời ngày xử lý gộp máy chủ

Q
uý Nhân Sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến tất cả quý Nhân Sĩ tạm hoãn thời gian tiến hành gộp các cụm máy chủ như thông tin trang chủ đã thông báo. Do sự cố lỗi đường truyền mạng cáp quang nên việc tiến hành xử lý gộp máy chủ không như mong đợi.

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc và chân thành xin lỗi các quý Nhân Sĩ trong những cụm máy chủ đã dự kiến tiến hành gộp trong ngày hôm nay.

Xin hẹn quý Nhân Sĩ vào một ngày khác để tiến hành lại gộp máy chủ và sẽ có thông tin gộp máy chủ vào lần sau.

Nay kính báo,

Top