[Thông báo] Dời thời gian gộp cụm máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến,

Trong chiều ngày 12/08/2014, Ban Điều Hành tiến hành gộp máy chủ theo thông tin đã đưa trước đó.

Các cụm máy chủ đều đã hoàn tất việc sáp nhập.

Tuy nhiên, trong quá trình gộp:
  • Cụm máy chủ 7-8 và máy chủ 9-10-11
  • Cụm máy chủ 116-117-118-119 & cụm máy chủ 120-121-122-123 & cụm máy chủ 124-125-126-127-128-129

Đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật và một số sự cố khách quan dẫn đến việc sáp nhập máy chủ bị trì hoãn.

 

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về sự cố kỹ thuật này và quyết định hủy việc gộp máy chủ ở các cụm này và sẽ dời lại trong thời gian tới.

Các máy chủ này sẽ được x2 kinh nghiệm trong 3 ngày (từ ngày 12/08 - 14/08/2014) nhằm đền bù tổn thất thời gian quý báu của quý nhân sĩ.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ, kính mong quý nhân sĩ thông cảm vì sự cố bất tiện này.

Nay kính báo,

Top