[Thông báo] Dời thời gian gộp máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến,

Trong ngày 23/04/2014, Ban Điều Hành tiến hành gộp máy chủ theo thông tin đã đưa trước đó.

Các cụm máy chủ đều đã hoàn tất việc sáp nhập. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật dẫn đến việc sáp nhập máy chủ bị thất bại 2 cụm máy chủ sau:


Cụm máy chủ 1: 44-45-46 & 47-48-49
Cụm máy chủ 2: 197-203 & 204-212


Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về sự cố kỹ thuật này và xin thông báo sẽ tiến hành gộp 2 cụm máy chủ này trong lần sáp nhập máy chủ sắp tới.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ.

Nay kính báo,

Top