[Thông Báo] Đóng Hoạt Động Gói Quà Code VIP Đồng Hành Ngày 04/01/2016

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Đóng Hoạt Động Gói Quà Code VIP Đồng Hành được diễn ra trong ngày 04/01/2017 với các nội dung chính như sau:

Đóng Hoạt Động Quà Code VIP Đồng Hành

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về việc không thể tham gia hoạt động Gói Quà Code VIP Đồng Hành trong ngày 04/01/2016.

Do một số vấn đề khách quan ngoài ý muốn đã xảy ra trong việc tham gia hoạt động Gói Quà Code VIP Đồng Hành ngày 04/01/2016

Nay Ban Điều Hành xin thông báo: Hoạt động sẽ được đóng lại để kiểm tra và khắc phục.

Trước khi có tin thông báo mới, hoạt động sẽ không được hỗ trợ.

Mọi thông tin tiếp theo sẽ được thông báo tại trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top