[Thông báo] Ghi nhận lỗi trong phiên bản V186

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đầu tiên cho phép Ban Điều Hành gửi đến tất cả quý nhân sĩ võ lâm lời cáo lỗi chân thành.

Tại Hoạt Động Mỗi Ngày Một Niềm Vui trong sự kiện V186, Ban Điều Hành nhận được rất nhiều phản ánh về lỗi như sau:

Đổi 88 Kho Báu Vô Tận Rương Ngạo Thần*1 (Khóa) chỉ đổi được 8 lần

Ban Điều Hành đã xác nhận lỗi và trong phiên bản tiếp theo Ban Điều Hành sẽ tiếp tục công thức đổi trên để quý Nhân Sĩ thỏa sức tham gia đổi hoạt động này.

Một lần nữa, Ban Điều Hành chân thành cáo lỗi vì sự cố trên. Mong quý nhân sĩ đại lượng cho qua vì sự sai xót này

Nay kính báo,

Top