[Thông báo] Ghi nhận lỗi trong phiên bản V188

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đầu tiên cho phép Ban Điều Hành gửi đến tất cả quý nhân sĩ võ lâm lời cáo lỗi chân thành.

Tại Hoạt Động Long Chi Chúc Phúc trong sự kiện V188, Ban Điều Hành nhận được rất nhiều phản ánh về lỗi như sau:

  • Gói quà Long Chi – Phù Đổng mở ra:
    • Long Ngâm ( khóa ) thay vì (không khóa)
    • Huyền Thiết Thượng Cổ (khóa) thay vì (không khóa)
  • Thời gian ghi nhận thông tin: Bắt đầu từ 0h00 ngày 29/5/2015.

Ban Điều Hành đã xác nhận lỗi và sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục trong phiên bản V189.

Một lần nữa, Ban Điều Hành chân thành cáo lỗi vì sự cố bất tiện này.

Nay kính báo,

Top