[Thông báo] Ghi nhận lỗi trong phiên bản V189

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành đã nhận được rất nhiều phản hồi của quý Nhân Sĩ khi tham gia chiến trường không nhận được phần thưởng trong phiên bản V189.

Và để thuận tiện hơn trong quá trình tìm ra nguyên nhân các lỗi trong chiến trường, nay Ban Điều Hành gửi bảng báo cáo lỗi mẫu để quý Nhân Sĩ vào mô tả và để Ban Điều Hành tổng hợp lỗi chiến trường và tìm hướng khắc phục.

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về sự cố lỗi không nhận được phần thưởng trong phiên bản V189 kỳ này và đang cố gắng tìm cách khắc phục sớm nhất.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top