[Thông Báo] Hỗ Trợ Gói Quà Code VIP Đồng Hành Ngày 04/01/2016 Trong Thời Gian Hoạt Động Diễn Ra

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Hỗ Trợ Gói Quà Code VIP Đồng Hành Ngày 04/01/2016 Trong Thời Gian Hoạt Động Diễn Ra với các nội dung chính như sau:

Hỗ Trợ Hoạt Động Quà Code VIP Đồng Hành

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về việc không thể tham gia hoạt động Gói Quà Code VIP Đồng Hành trong ngày 04/01/2017.

Do một số vấn đề khách quan ngoài ý muốn đã xảy ra trong việc tham gia hoạt động Gói Quà Code VIP Đồng Hành ngày 04/01/2017

Nay Ban Điều Hành xin thông báo: Tiến hành hỗ trợ lại cho các tài khoản đã tích lũy vàng trong khoảng thời gian từ 17:00 đến 19:15 ngày 04/01/2017.

Đối với những tài khoản đã có tích lũy và đạt đủ 5.000 trong thời gian từ 17:00 đến 19:15 ngày 04/01/2017 vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ Tại Đây.

Nay Kính báo,

Top