[Thông Báo] Hỗ Trợ Gói Quà Đằng Thiên Vũ Ngày 05/05/2017

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Hỗ Trợ Gói Quà Đằng Thiên Vũ Ngày 05/05/2016 với các nội dung chính như sau:

Hỗ Trợ Hoạt Động Quà Đằng Thiên Vũ

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về việc không thể tham gia hoạt động Gói Quà Đằng Thiên Vũ trong ngày 05/05/2017.

Do một số vấn đề khách quan ngoài ý muốn đã xảy ra trong việc tham gia hoạt động Gói Quà Đằng Thiên Vũ ngày 05/05/2017

Nay Ban Điều Hành xin thông báo: Tiến hành hỗ trợ lại cho các tài khoản đã tích lũy 5.000 vàng trong ngày 05/05/2017.

Đối với những tài khoản đã có tích lũy và đạt đủ 5.000 trong ngày 05/05/2017 vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ Tại Đây.

Nay Kính báo,

Top