[Thông Báo] Hỗ Trợ Gói Quà Thiên Hạt Trảo Ngày 26/05/2017

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Hỗ Trợ Gói Quà Thiên Hạt Trảo khi tích lũy đủ 3.000 Vàng trong ngày 26/05/2017

Hỗ Trợ Hoạt Động Quà Thiên Hạt Trảo

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về việc không thể tham gia hoạt động Gói Quà Thiên Hạt Trảo trong ngày 26/05/2017.

Do một số vấn đề khách quan ngoài ý muốn đã xảy ra trong việc tham gia hoạt động Gói Quà Thiên Hạt Trảo ngày 26/05/2017

Nay Ban Điều Hành xin thông báo: Tiến hành hỗ trợ lại cho các tài khoản đã tích lũy 3.000 vàng trong ngày 26/05/2017.

Đối với những tài khoản đã có tích lũy và đạt đủ 3.000 trong ngày 26/05/2017 vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ Tại Đây.

Nay Kính báo,

Top