[Thông Báo] Hỗ Trợ Trường Hợp Reset Điểm Tích Lũy Trân Bảo Cát V311 - V312

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về việc hỗ trợ các nhân vật đã bị reset điểm tích lũy Trân Bảo Cát sau khi cập nhật phiên bản V312

Hình Thức Hỗ Trợ

Ban Điều Hành sẽ bắt đầu tiến hành hỗ trợ đối với các tài khoản đã bị reset điểm tích lũy tại Trân Bảo Cát sau khi cập nhật phiên bản V312 theo hình thức sau:

Quý Nhân sĩ Vui Lòng Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ Tại Đây về việc bị reset điểm tích lũy Trân Bảo Cát của phiên bản V311 tại thời điểm cập nhật phiên bản V312. Kèm theo tên vật phẩm muốn đổi tại phiên bản V312

  • Bộ phận Hỗ Trợ và Chăm Sóc Khách Hàng sẽ bắt đầu tiếp nhận thông tin và kiểm tra mức tích lũy còn dư của nhân vật trong phiên bản V311 và điểm tích lũy hiện đang có trong phiên bản V312.

Trường Hợp 1: Điểm tích lũy hiện có của phiên bản V312 + điểm đã bị reset ở phiên bản V311 bằng số điểm tương ứng của vật phẩm muốn nhận --> bộ phận Hỗ Trợ và Chăm Sóc Khách Hàng sẽ hỗ trợ vật phẩm vào thủ khố.

Trường Hợp 2: Điểm tích lũy hiện có của phiên bản V312 + điểm đã bị reset ở phiên bản V311 chưa đủ so với số điểm tương ứng của vật phẩm muốn nhận --> bộ phận Hỗ Trợ và Chăm Sóc Khách Hàng sẽ phản hồi lại để thông báo.

Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài từ 10 đến 14 ngày hoặc sớm hơn dự kiến kể từ ngày tiếp nhận thông tin.

Mong rằng với việc xử lý này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top