[Thông Báo] Hỗ Trợ và Đền Bù Lỗi Mất Thần Binh Hỏa Ma Đao 10 Sao

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân Sĩ về việc Hỗ Trợ và Đền Bù Lỗi Mất Thần Binh Hỏa Ma Đao 10 Sao sau khi cập nhật phiên bản V330 - Trọn Tình Phu Thê.

Thông Báo Hoàn Trả và Đền Bù

  • Sau khi cập nhật phiên bản V330 - Trọn Tình Phu Thê đã xuất hiện tình trạng Thần Binh - Hỏa Ma Đao (10 Sao) trở thành Thần Binh - Nhất Hợp Kích (0 Sao).
  • Trong ngày 11/02/2018, Ban Điều Hành sẽ tiến hành thu hồi Thần Binh - Hỏa Ma Đao (10 Sao) bị lỗi đó và hỗ trợ lại cho Quý Nhân sĩ trong ngày. Bên cạnh đó, Ban Điều Hành cũng xin gừi đến Quý Nhân sĩ một phần quà nhỏ thây lời xin lỗi về sự bất tiện này.
  • Các trường hợp khác vui lòng gửi hỗ trợ để Bộ Phận Hỗ Trợ có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt hơn.

Sự kiện: Trọn Tình Phu Thê
Diễn ra từ ngày 09/02/2018 đến ngày 15/02/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top