[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V254

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V254 - Anh Hùng Đại Yến đã được hoàn tất. Ngay bay giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Anh Hùng Đại Yến
Diễn ra từ ngày 26/08/2016 đến ngày 01/09/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top