[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V256

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V256 - Lễ Hội Trăng Rằm đã được hoàn tất. Ngay bay giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Lễ Hội Trăng Rằm
Diễn ra từ ngày 09/09/2016 đến ngày 15/09/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top