[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V258

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V258 - Vương Giả Tranh Hùng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Vương Giả Tranh Hùng
Diễn ra từ ngày 23/09/2016 đến ngày 29/09/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top