[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V260

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V260 - Kỳ Môn Ngũ Chuyển đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Kỳ Môn Ngũ Chuyển
Diễn ra từ ngày 07/10/2016 đến ngày 13/10/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top