[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V262

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V262 - Tả Hữu Thần Long đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Tả Hữu Thần Long
Diễn ra từ ngày 21/10/2016 đến ngày 27/10/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top