[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V263

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V263 - Ngũ Niên Chi Mộng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Ngũ Niên Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 28/10/2016 đến ngày 03/11/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top