[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V269

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V269 - Lễ Hội Mùa Tuyết đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Lễ Hội Mùa Tuyết
Diễn ra từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top