[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V270

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V270 - Vòng Lá Mùa Vọng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Vòng Lá Mùa Vọng
Diễn ra từ ngày 16/12/2016 đến ngày 22/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top