[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V271

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V271 - Món Quà Giáng Sinh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Món Quà Giáng Sinh
Diễn ra từ ngày 23/12/2016 đến ngày 29/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top