[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V272

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V272 - Hoa Xuân Khoe Sắc đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Hoa Xuân Khoe Sắc
Diễn ra từ ngày 30/12/2016 đến ngày 05/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top