[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V274

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V274 - Long Phụng Sum Vầy đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Long Phụng Sum Vầy
Diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến ngày 19/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top