[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V288

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V288 - Vương Bang Trấn Quốc đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Vương Bang Trấn Quốc
Diễn ra từ ngày 21/04/2017 đến ngày 27/04/2017.

Cập Nhật Tin Phiên Bản

Giới Thiệu Vật Phẩm Mới

Địa Thạch - nguyên liệu thứ 2 trong tính năng Kích Ẩn Bát Trận Đồ

Thuộc Tính Địa Thạch

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõLực Chiến
5.000.000 5.000.000 25.000.000 50 200.000

Linh Xà Độc - nguyên liệu nâng cấp tầng thứ 2 của tính năng Truyền Kỳ - Hoa Sơn Luận Kiếm

Thuộc Tính Linh Xà Độc

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
10.000.000 10.000.000 100.000.000 100

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top