[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V290

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V290 - Hoa Khai Kiến Phật đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Hoa Khai Kiến Phật
Diễn ra từ ngày 05/05/2017 đến ngày 11/05/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

Trong quá trình kiểm tra và cập nhật phiên bản đã có các điều chỉnh mới như sau:

1. Cập nhật lại kỹ năng của Hộ Thân Phù Cấp 9 - Bát Cực Quy Nguyên.

2. Bổ sung tiện ích hiển thị thông tin vật phẩm tại hoạt động Trân Bảo Cát

3. Cập nhật hướng dẫn tham gia hoạt động Võ Lâm Đại Chiến và Xưng Danh Anh Hùng.

Chi tiết xem tại: [Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V290 (dự kiến)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top