[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V291

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V291 - Nghịch Chuyển Càn Khôn đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Nghịch Chuyển Càn Khôn
Diễn ra từ ngày 12/05/2017 đến ngày 18/05/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

Trong quá trình kiểm tra và cập nhật phiên bản đã có các điều chỉnh mới như sau:

1. Bổ sung thông tin kỹ năng của Bộ Huân Chương mới

2. Cập nhật phần thưởng hoạt động Võ Lâm Đại Chiến và Xưng Danh Anh Hùng.

Chi tiết xem tại: [Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V291 (dự kiến)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top